woodland whites

Maggie Lyon

Maggie Lyon Truffles

Mylar Balloon

Teddy Bear

elegant mix of white hydrangea, fragrant white lilys, sorghum and magnolia. 


  • All prices in USD ($)

  • As Shown

    sb102516

  • Deluxe

    sb102516

  • Premium

    sb102516

As Shown - $79.00

Deluxe - $99.00

Premium - $129.00